Επικοινωνία

Για επικοινωνία, στέλνετε εδώ: acdc@espiv.net

To contact, send us here : acdc@espiv.net

Για επικοινωνία με την υπο-ομάδα του fight back, στέλνετε εδώ: fight_back_ngt@riseup.net
To contact fight back, send us here: fight_back_ngt@riseup.net

Για επικοινωνία με το Antifa Beat, στείλτε εδώ: antifa_beat_26@riseup.net

 

Permanent link to this article: http://antifa-ngt.espivblogs.net/?page_id=28